سامانه هوشمند نظارت و دیسپاچینگ

مدل :

سهند

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

سيستمهاي ديسپاچينگ هوشمند از ابزارهاي مورد استفاده جهت پايش، نظارت، کنترل و گسيل بهينه منابع در شبکههاي بزرگ ابعاد ميباشند. اين سيستمها حجم عظيم دادهها را از پايانههاي مختلف دريافت کرده و به صورت آنلاين و زمانواقعي پيش پردازشّهاي لازم را انجام ميدهند. در نهايت دادههاي خام ورودي تبديل به دانش و اطلاعات کاربردي جهت استفاده اپراتورهاي اتاق کنترل ميشوند. همچنين اين سيستمها شامل زيرسامانههايي همچون سامانه مديريت آلارم، سامانه مديريت ارجاعات و همچنين سطوح متفاوت نظارتي در اتاق کنترل ميشوند. از ويژگيهاي ديگر چنين سيستمي ميتوان به ايجاد بستري جهت تصميمسازي هوشمند، خودکار و بهينه اشاره داشت. کاهش پیچیدگی شبکههای بزرگ ابعاد قابلیت رهگیری آسانتر المانهای موجود در شبکه فرآیند تبدیل نقشههای پیچیده جغرافیایی به نقشههای ساده شماتیکی افزایش قابلیت فهم شبکه در یک نگاه ایجاد بسترهای مدیریت ارجاعات ایجاد بسترهای مدیریت آلارم و رویداد گســـــــیل بهـــــینه مـــــــنابع تسهیل فرآیند کنترل و ارسال فرمانها تبدیل دادههای خام و غیر قابل استفاده به اطلاعات مفید و قابل فهم برای اپراتورها ایجاد بسترهای تصمیمسازی بهینه


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید