تماس با ما


آدرس: ایران، خراسان رضوی ، مشهد ، كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي ، شهرك صنعتي توس، ساختمان معاونت صنایع کوچک واحد 111

تلفن: 05191099210

پست الکترونیک: info@irex2world.com

وبسایت: irex2world.com

به بالا بروید