اعتبارسنجی داده ها

مدل :

dvr

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

تشخیص صحت یا عدم صحت داده با استفاده از مشخصات فیزیکی شبکه کشف پارامترهای تاثیرگذار بر روی یک داده با استفاده از فرآیندهای آماری تشخیص صحت یا عدم صحت داده بر اساس هوش مصنوعی و تحلیل پشته داده استفاده از پارامترهای موثر بر رفتار شبکه برای شناسایی و بازسازی دادههای نابهنجار بازسازی دادههای فاقد اعتبار بر اساس تکنیکهای هوش مصنوعی استفاده از تکنیکهای کمینهسازی خطا و اصلاح دادهها بر اساس مدل ریاضی شبکه استفاده از دادههای سنسورها برای محاسبه نقاط بحرانی فاقد سنسور با به کارگیری ماتریس ارتباطات


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید