بایوفارم ویژه باغبانی

مدل :
توضیحات :
رشد ریشه گیاه، متأثر از محیط اطراف خود به ویژه میکروارگانیسم‏های همزیست می‏باشد که در میان جوامع میکروبی، باکتری‏های ریزوسفری محرک رشد گیاه (PGPRs) از اهمیت ویژه‏ای برخوردارند. ماده مؤثره این محصول تلفیقی از باکتری‏ها از جمله ازتوباکتر، آزوسپیریلوم وگونه‏های مختلف سودوموناس می‏باشد که نقش مهمی در تثبیت ازت، رها‏سازی فسفات از ترکیبات معدنی و تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز دارد. کمک به کاهش مصرف و جذب بهینه کودهای شیمیایی و افزایش عملکرد درخت * تبدیل عناصر نیتروژن و فسفر از فرم غیرقابل جذب به فرم قابل جذب برای گیاه * تقویت و گسترش سیستم ریشه و تارهای کشنده و افزایش قدرت جذب عناصر از جمله عناصر ریز مغذی نظیر آهن و روی * کمک به توسعه سریع سیستم ریشه‏ای، تقویت بنیه نهال‏ها و بهبود رشد آنها در سال اول انتقال، افزایش جذب آب و مواد غذایی * افزایش قدرت تحمل درختان به تنش‏های محیطی غیرزنده (خشکی، شوری و ...) و عوامل زنده (بسیاری از بیماری‏های خاکزاد)
بسته بندی :
1 لیتری
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll