نیکل کاتدی

مدل :
توضیحات :
Ni : 99.8 % % Co : 560 ppm max Al , Zn : 200 ppm max Fe : 750 ppm max Mg , Si , S : 100 ppm max P : 70 ppm max Size : sheet 10*10 cm Packing : In 200 kg steel drum
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll