نیکل کاتدی

نام شرکت :
مدل :

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

Ni : 99.8 % % Co : 560 ppm max Al , Zn : 200 ppm max Fe : 750 ppm max Mg , Si , S : 100 ppm max P : 70 ppm max Size : sheet 10*10 cm Packing : In 200 kg steel drum


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید