پلی ژرم بهاره

مدل :

شریف

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

توصیف رقم ژرمیته:تک جوانه(منوژرم) پلوئیدی:دیپلوئید شرایط رشد زمان مناسب کاشت:فصل پاییز منطقه مناسب کاشت:مناطق گرمسیر ویژگی ها عملکرد ریشه:زیاد-متوسط عیار قند:زیاد عملکرد شکر سفید:زیاد


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید