سامانه بهره برداری هوشمند چاه های آب (به چاه)

مدل :

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

خطوط جمع آوري انتقال آب در سطح جغرافيايي بزرگي گسترده شده است . مديريت متمرکز هوشمند بر اساس مدل هاي مهندسي و بهينه سازي اين تاسيسات ميتواند در کاهش هزينه هاي بهره برداري تاثير چشم گيري داشته باشد. سامانه به چاه به عنوان اسکاداي بومي چاه هاي هوشمند آب قابليت با گرد آوري داده هاي مختلف: تله متري ، تأسيسات زيرساخت و محدوديت هاي گسيل نيروهاي عملياتي ، جهت بهره برداري مطمئن و بهينه تصميمات بهينه را ارائه مي کند. مانیتورینگ شماتیک گرافیکی تاسیسات (Graphical SLD Based Monitoring ) کنترل هوشمند منابع تولید و انتقال بر اساس منطق فازی تصمیم سازی بهینه بر اساس روشهای فرا ابتکاری حل بهنگام تحلیلی مدل فیزیکی تاسیسات نمایش آلارم ها و رویدادها نمایش میزان قابلیت اطمینان سیستم تهیه دستورکار جهت تیم های عملیاتی امکان شخصی سازی دستورکارهای پیشنهادی


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید