منوژرم بهاره

مدل :

شکوفا

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

مقاوم به بیماری ریزومانیا و نماتد سیستمی توصیف رقم ژرمیته:تک جوانه(منوژرم) پلوئیدی:دیپلوئید شرایط رشد زمان مناسب کاشت:فصل بهار منطقه مناسب کاشت:مانطق معتدل ویژگی ها : عملکرد ریشه:زیاد عیار قند:متوسط عملکرد شکر سفید:زیاد-متوسط


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید