دایورم %2.5

مدل :

ضدانگل

بسته بندی :
بطري‌ يك‌ ليتري‌
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

کرمهای گرد دستگاه گوارش مانند:گونه ی بونوستومیوم، گونه ی کابرتیا، گونه ی کوپریا، گونه ی همونکوس،گونه ی نماتودیروس،گونه ی اسوفاگوستومیوم ، گونه ی استرونگلویید


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید