زعفران سامسونتی آرنیکا

مدل :
زعفران نگین
توضیحات :
زعفران سامسونتی آرنیکا این نوع بسته بندی در ۳ سایز سامسونتی بزرگ، سامسونتی متوسط و سامسونتی کوچک با وزن های متفاوت به صورت زیر به مشتریان ارائه می گردد. سامسونتی بزرگ: ۴ گرم سامسونتی متوسط: ۲ گرم سامسونتی کوچک: ۱ گرم زعفران استفاده شده در این نوع بسته بندی ” نگین” می باشد. این بسته بندی در جعبه های شکیل ۲۴ تایی به شکل یک جعبه سامسونتی بزرگ ارائه می گردد. تولید سامسونتی آرنیکا ابتدا کیفیت زعفران نگین توسط واحد کنترل کیفیت پس از انجام آزمایشات مربوطه تایید شده و پس از انجام مراحل سورت طبق درخواست مشتری در اوزان مختلف ( سایز بزرگ، متوسط و کوچک) توزین وبسته بندی می شود. تمام مراحل کار توزین و بسته بندی توسط واحد کنترل کیفیت نظارت و تایید می شود. سامسونتی بزرگ: ۴ گرم سامسونتی متوسط: ۲ گرم سامسونتی کوچک: ۱ گرم زعفران استفاده شده در این نوع بسته بندی ” نگین” می باشد.
بسته بندی :
سامسونتی بزرگ: ۴ گرم سامسونتی متوسط: ۲ گرم سامسونتی کوچک: ۱ گرم
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll