رفرکتومتر پرتابل

مدل :
ptrp100
توضیحات :
اندازه گیری سریع و هم زمان ضریب شکست و بریکس
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll