رفرکتومتر پرتابل

مدل :

ptrp100

توضیحات :

اندازه گیری سریع و هم زمان ضریب شکست و بریکس

بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll