Gold Company

میگرن کات

مدل :

2016

توضیحات :

این دارو برای درمان سردردهای میگرنی در ۸۱ درصد آنها را ( بعد از چندین سال پیگیری بعد از اتمام مصرف) در سامانه‌ها‌ی کارآزمایی بالینی ایرانی و بین‌المللی ثبت و مورد استفاده می باشد

نام شرکت :
قیمت :
0 _ 0 ریال
بسته بندی :
کارتن
حداقل سفارش :
10
استاندارد :
IRC, IFDA
قدرت تولید :
نوع پرداخت :
نقدی
مبدا :
روش ارسال :

ویدئوهادرخواست خود را ثبت کنیدScroll