مجتمع فراصنعت طبرستان

مجتمع فراصنعت طبرستان


ویدئوها


دریافت جایزه صادر کننده نمونه از انجمن م ...

دریافت جایزه صادر کننده نمونه از انجمن ملی صنایع پلمیر ایران

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سیدصادق صحرایی
پست الکترونیک :
تلفن: +981133681277 +981133681732
نمابر : +981133681733
آدرس: مازندران، ساری، جاده فرح آباد، جاده بابلسر، کیلومتر ۴، شهرک صنعتی شهید مصطفی خمینی (شماره ۱)
کد پستی: 4818179754

ارسال پیامScroll