الوان ثابت

الوان ثابت


محصولات / خدمات

رنگ پایه حلال مناسب برای فرآورده های نفتی -

رنگ پایه حلال مناسب برای فرآورده های نفتی

قدرت تولید : 300 تن درسال

نوع پرداخت : نقدی

رنگ راکتیو -

رنگ راکتیو

قدرت تولید : 2100 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

خمیر پیگمنت  -

خمیر پیگمنت

قدرت تولید : 150 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

رنگ خوراکی -

رنگ خوراکی

بسته بندی : یک کیلوگرم

استاندارد : ملی ایران

قدرت تولید : 30 تن در سال

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد وهاب زاده
پست الکترونیک :
تلفن: +982188010474
نمابر :+982188012233
کد پستی: 1438984415

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید