ریخته گری تراکتورسازی تبریز

ریخته گری تراکتورسازی تبریز

عضویت نقره ای

ویدئوها


رکورد شکنی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبر ...

محصولات / خدمات

اطلاعات تماس


مدیرعامل :عبدالرحمن ارشدی
وب سایت :http://www.itf.ir/fa
پست الکترونیک :
تلفن: +984151053081 +984151053225
آدرس: جاده تبریز سردرود،‌مجتمع تراکتورسازی ایران، شرکت ریخته‌گری

ارسال پیامبه بالا بروید