آنتی بیوتیک سازی ایران

آنتی بیوتیک سازی ایران

عضویت نقره ای

ویدئوها


آنتی بیوتیک سازی ایران

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سید احمد موسوی
وب سایت :https://www.asico.org/
پست الکترونیک :
تلفن: +982188962978-9
نمابر :+982188962478
آدرس: تهران ، میدان فاطمی (جهاد) ، خیابان بیستون ، پلاک 1 ، طبقه 2

ارسال پیامبه بالا بروید