صافی سازان صفا

صافی سازان صفا


محصولات / خدمات

صفحه دستگاه فیلتر پرس - بسته به نوع سفارش

صفحه دستگاه فیلتر پرس

مدل : بسته به نوع سفارش

بسته بندی : بسته به نوع سفارش

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : بسته به نوع توافق طرفین

پارچه صفحه فیلتر پرس - بسته به نوع سفارش

پارچه صفحه فیلتر پرس

مدل : بسته به نوع سفارش

بسته بندی : بسته به نوع سفارش

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : بسته به نوع توافق طرفین

دستگاه فیلتر پرس - بسته به نوع سفارش

دستگاه فیلتر پرس

مدل : بسته به نوع سفارش

بسته بندی : بسته به نوع سفارش

قدرت تولید : 20 دستگاه در ماه

نوع پرداخت : بسته به نوع توافق طرفین

اطلاعات تماس


مدیرعامل :خلیل مهدیون
پست الکترونیک :
تلفن: +982432385080
نمابر :+982432385083
آدرس: ایران - زنجان - کیلومتر 10 جاده زنجان دندی - شهرک صنعتی نوآوران- خیابان شکوفایی 3 - پلاک 5 - شرکت صافی سازان صفا .
کد پستی: 4535167739

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید