ماکیان دام پارس

ماکیان دام پارس


محصولات / خدمات

شامپو تقویت کننده و کاهنده ریزش مو هلیا - شامپو گیاهی

شامپو تقویت کننده و کاهنده ریزش مو هلیا

مدل : شامپو گیاهی

بسته بندی : بطری های 250 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شامپو آرامبخش هلیا - شامپو گیاهی

شامپو آرامبخش هلیا

مدل : شامپو گیاهی

بسته بندی : بطری های 250 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شامپو روزانه هلیا - شامپو گیاهی

شامپو روزانه هلیا

مدل : شامپو گیاهی

بسته بندی : بطری های 250 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

MLC - سین بیوتیک

MLC

مدل : سین بیوتیک

بسته بندی : ساشه های 200 گرمی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سین بیوفیت پی - پودر مخلوط در دان و محلول در آب (سین بیوتیک + فیتوبیوتیک)

سین بیوفیت پی

مدل : پودر مخلوط در دان و محلول در آب (سین بیوتیک + فیتوبیوتیک)

بسته بندی : پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ماریمند 7 - اسپری طبیعی و گیاهی

ماریمند 7

مدل : اسپری طبیعی و گیاهی

بسته بندی : بطری های 60 و 120 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ماریمند 5 - اسپری طبیعی و گیاهی

ماریمند 5

مدل : اسپری طبیعی و گیاهی

بسته بندی : بطری های 60 و 120 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ساناورا - اسپری طبیعی و گیاهی

ساناورا

مدل : اسپری طبیعی و گیاهی

بسته بندی : بطری های 60 و 120 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کوکسی فیت - پودر مخلوط در خوراک 100% گیاهی

کوکسی فیت

مدل : پودر مخلوط در خوراک 100% گیاهی

بسته بندی : پاکت های 10 و 25 کیلوگرمی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آنتی آمونیوم اکسترا - پودر گیاهی مخلوط در دان

آنتی آمونیوم اکسترا

مدل : پودر گیاهی مخلوط در دان

بسته بندی : پاکت های 10 و 25 کیلوگرمی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مایتوفید پلاس - پودر گیاهی مخلوط در دان

مایتوفید پلاس

مدل : پودر گیاهی مخلوط در دان

بسته بندی : ساشه های آلومینیومی 2 و 25 کیلوگرمی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نوروکالم - محلول خوراکی 100% گیاهی

نوروکالم

مدل : محلول خوراکی 100% گیاهی

بسته بندی : بطری های 30 و 250 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

هپامارین - محلول خوراکی 100% گیاهی

هپامارین

مدل : محلول خوراکی 100% گیاهی

بسته بندی : بطری های 30 و 250 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

لاوارن - بهبود دهنده عملکرد کلیوی

لاوارن

مدل : بهبود دهنده عملکرد کلیوی

بسته بندی : بطری های 30 و 250 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ایمونوپروپوفیت - تقویت کننده سیستم ایمنی

ایمونوپروپوفیت

مدل : تقویت کننده سیستم ایمنی

بسته بندی : بطری های30 و 250 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ایمونواکینامول - محلول خوراکی 100% گیاهی

ایمونواکینامول

مدل : محلول خوراکی 100% گیاهی

بسته بندی : بطری های 30 و 250 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://makiandampars.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +982166597230-31
نمابر :+9821-66918542
آدرس: تهران، خیابان توحید
کد پستی: 1457886851

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید