کارت اعتبار فارس

کارت اعتبار فارس


محصولات / خدمات

کابل کنترل کننده سیستم ret -

کابل کنترل کننده سیستم ret

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کابل رابط rg58 -

کابل رابط rg58

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کابل رابط rg316 -

کابل رابط rg316

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کابل پاور rru -

کابل پاور rru

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کابل rru به rcu ( کانکتور aisg به کانکتور db9) -

کابل rru به rcu ( کانکتور aisg به کانکتور db9)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر رادیویی rg-214 -

جامپر رادیویی rg-214

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر fccc tx -

جامپر fccc tx

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر fccc rx -

جامپر fccc rx

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر چپقی superflexible 3/8  -

جامپر چپقی superflexible 3/8

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر با کانکتورهای 4.3/10 و 7/16 چپقی  -

جامپر با کانکتورهای 4.3/10 و 7/16 چپقی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر با کانکتور های 7/16 نری چپقی و راسته -

جامپر با کانکتور های 7/16 نری چپقی و راسته

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر چپقی rfs  -

جامپر چپقی rfs

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر با کانکتور های 7/16 نری چپقی و راسته -

جامپر با کانکتور های 7/16 نری چپقی و راسته

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر مستقیم  rfs -

جامپر مستقیم rfs

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر مستقیم با کانکتورهای n type mail - n type femail -

جامپر مستقیم با کانکتورهای n type mail - n type femail

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر مستقیم با کانکتورهای 7/16 و n type -

جامپر مستقیم با کانکتورهای 7/16 و n type

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر با کانکتورهای 4.3/10 و n-type -

جامپر با کانکتورهای 4.3/10 و n-type

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر لحیمی دو سر 4.3/10 -

جامپر لحیمی دو سر 4.3/10

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر 4.3/10 به 7/16 راسته m-m -

جامپر 4.3/10 به 7/16 راسته m-m

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر مستقیم (راسته) دو سر 7/16 -

جامپر مستقیم (راسته) دو سر 7/16

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جامپر scf1/2 مستقیم، nm-nm -

جامپر scf1/2 مستقیم، nm-nm

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

رک کم ظرفیت دیتا -

رک کم ظرفیت دیتا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جمپر رادیویی -

جمپر رادیویی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کانکتور 1/2 - 7/165 -

کانکتور 1/2 - 7/165

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

بست تونلی1 - تونلی

بست تونلی1

مدل : تونلی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :عیلرضا حیدری فرد
پست الکترونیک :
تلفن: +987137742627
نمابر :+987137742169-9
آدرس: شیراز، شهرك صنعتی بزرگ شیراز، میدان کوشش، خیابان دانش، نبش دانش 200
کد پستی: 7158193914
مشاهده بیشتر
تلفن: +987137743510
آدرس: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ- میدان کوشش-خیابان دانش- نبش دانش 200

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید