پارسیان آنزیم ایرانیان

پارسیان آنزیم ایرانیان


محصولات / خدمات

پودر سبوس گندم تخمیری -

پودر سبوس گندم تخمیری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر جوانه (رویان) گندم تخمیری -

پودر جوانه (رویان) گندم تخمیری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر سبوس برنج تخمیری -

پودر سبوس برنج تخمیری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر سبوس جودوسر (یولاف) تخمیری -

پودر سبوس جودوسر (یولاف) تخمیری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سید هادی رضوی
پست الکترونیک :
تلفن: +982144810840
نمابر :+982144817003
آدرس: تهران، بزرگراه همت، انتهای بزرگراه ستاری شمال، خیابان اخلاص، شماره ۱۵
کد پستی: 1475947151

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید