مهندسی پنگان الکترونیک

مهندسی پنگان الکترونیک

عضویت نقره ای

ویدئوها


مونتاژ اتوماتیک برد الکترونیکی محصولات

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://panganco.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +983432754343
آدرس: کرمان،کیلومتر ۲ جاده کرمان-زرند،ابتدای جاده آجر مساک-ناحیه صنعتی سدید-خیابان سدید۳-گروه صنعتی پنگان الکترونیک

ارسال پیامبه بالا بروید