مهندسی پزشکی نوین

مهندسی پزشکی نوین

عضویت طلایی

محصولات / خدمات

تخت تركشن - 435B

تخت تركشن

مدل : 435B

تخت تركشن - 450B

تخت تركشن

مدل : 450B

تركشن - 555C

تركشن

مدل : 555C

وكيوم - 577C

وكيوم

مدل : 577C

استيمولاتور - 615K

استيمولاتور

مدل : 615K

استاندارد : IEC 60601-2-10, IEC 60601 - 1, IEC 62304

استيمولاتور - 710P Plus

استيمولاتور

مدل : 710P Plus

مگنت - مگنو ۹۱۵G نوین (Magno 915G)

مگنت

مدل : مگنو ۹۱۵G نوین (Magno 915G)

تکار - تکار ۵۶۰G نوین (Tecar 560G)

تکار

مدل : تکار ۵۶۰G نوین (Tecar 560G)

لیزر پرتوان 2وات - ۸۷۰M

لیزر پرتوان 2وات

مدل : ۸۷۰M

استاندارد : IEC 60601, IEC 60601-2-22, IEC 60825-1, IEC 62304

شاك ويو  - 360G

شاك ويو

مدل : 360G

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدعلي جعفري پور - علي هادي عابديني
وب سایت :https://www.novinmed.com/
تلفن: +983136267172
نمابر :+983136267363
آدرس: اصفهان چهارباغ بالا ، مجتمع پارسيان ، شماره 510
See More
تلفن: +983195015571
آدرس: اصفهان، شهرك برق و الكترونیک خميني شهر، بلوكB8

تلفن: +982188755989
نمابر :+982188736222
آدرس: نمايشگاه ودفتر فروش تهـران ، خيابان مطهري ، ميرعماد ، خيابان دوم (ايستگاه مترو شهيد مفتح) ، شماره 9 ، طبقه سوم،‌ واحد 6
کد پستی: 1587985716

ارسال پیامبه بالا بروید