مهندسی پزشکی نوین

مهندسی پزشکی نوین


محصولات / خدمات

تخت تركشن - 435B

تخت تركشن

مدل : 435B

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

تخت تركشن - 450B

تخت تركشن

مدل : 450B

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

تركشن - 555C

تركشن

مدل : 555C

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

وكيوم - 577C

وكيوم

مدل : 577C

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اينترفرنشيال - 520P

اينترفرنشيال

مدل : 520P

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

استيمولاتور - 615K

استيمولاتور

مدل : 615K

استاندارد : IEC 60601-2-10, IEC 60601 - 1, IEC 62304

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

استيمولاتور - 620F

استيمولاتور

مدل : 620F

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

استيمولاتور - 620P

استيمولاتور

مدل : 620P

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

استيمولاتور - 710P Plus

استيمولاتور

مدل : 710P Plus

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

استيمولاتور - 733X

استيمولاتور

مدل : 733X

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مولتي استيمولاتور - 735X

مولتي استيمولاتور

مدل : 735X

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اولتراسوند - 210P

اولتراسوند

مدل : 210P

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اولتراسوند - 215P

اولتراسوند

مدل : 215P

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اولتراسوند - 215M

اولتراسوند

مدل : 215M

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

استيمولاتور - 688M

استيمولاتور

مدل : 688M

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مولتي استيمولاتور - 735M

مولتي استيمولاتور

مدل : 735M

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ليزر پرتوان 15وات - 885G

ليزر پرتوان 15وات

مدل : 885G

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

CPM (حركت‌درماني پسيو و مداوم) - 540M

CPM (حركت‌درماني پسيو و مداوم)

مدل : 540M

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مگنت - مگنو ۹۱۵G نوین (Magno 915G)

مگنت

مدل : مگنو ۹۱۵G نوین (Magno 915G)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

تکار - تکار ۵۶۰G نوین (Tecar 560G)

تکار

مدل : تکار ۵۶۰G نوین (Tecar 560G)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

لیزر پرتوان 2وات - ۸۷۰M

لیزر پرتوان 2وات

مدل : ۸۷۰M

استاندارد : IEC 60601, IEC 60601-2-22, IEC 60825-1, IEC 62304

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

شاك ويو  - 360G

شاك ويو

مدل : 360G

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدعلي جعفري پور - علي هادي عابديني
وب سایت :https://www.novinmed.com/
تلفن: +983136267172
نمابر :+983136267363
آدرس: اصفهان چهارباغ بالا ، مجتمع پارسيان ، شماره 510
مشاهده بیشتر
تلفن: +983195015571
آدرس: اصفهان، شهرك برق و الكترونیک خميني شهر، بلوكB8

تلفن: +982188755989
نمابر :+982188736222
آدرس: نمايشگاه ودفتر فروش تهـران ، خيابان مطهري ، ميرعماد ، خيابان دوم (ايستگاه مترو شهيد مفتح) ، شماره 9 ، طبقه سوم،‌ واحد 6
کد پستی: 1587985716

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید