مهندسی ساخت چمان

مهندسی ساخت چمان

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حسین عباسی
وب سایت :http://www.chamaan.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +982122231608 +982122212994
نمابر :+982122210599
آدرس: تهران ، بزرگراه صدر ، قیطریه ، خیابان روشنایی،خیابان قیطریه جنوبی، انتهای کوچه دلپذیر ، پلاک 4 ،طبقه 5
کد پستی: 1931964763

ارسال پیامبه بالا بروید