نیک اندیشان انرژی

نیک اندیشان انرژی


محصولات / خدمات

اتوماسیون شبکه های توزیع برق -

اتوماسیون شبکه های توزیع برق

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتوماسیون صنعتی -

اتوماسیون صنعتی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سیستم های تله متری - اسکادا -

سیستم های تله متری - اسکادا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

انرژی های نو -

انرژی های نو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شبكه هاي توزيع نیروی برق -

شبكه هاي توزيع نیروی برق

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتوماسیون پستهاي فشار قوي (ِdcs) -

اتوماسیون پستهاي فشار قوي (ِdcs)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سعید سالمی
وب سایت :http://www.nicaco.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +985138223767
نمابر :+985138223797
آدرس: مشهد - بلوار شهید فکوری - نبش فکوری 59 طبقه چهارم

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید