داروسازی پارت کیمیا

داروسازی پارت کیمیا


محصولات / خدمات

محلول پوویدون آیداین -

محلول پوویدون آیداین پارت کیمیا

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کلسیم سیترات تتراهیدرات - DC گرید

کلسیم سیترات تتراهیدرات پارت کیمیا

مدل : DC گرید

استاندارد : USP

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کلسیم فسفات دی بازیک - DC گرید

کلسیم فسفات دی بازیک پارت کیمیا

مدل : DC گرید

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کلسیم فسفات دی بازیک - WG گرید

کلسیم فسفات دی بازیک پارت کیمیا

مدل : WG گرید

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کلسیم فسفات دی بازیک - DC گرید

کلسیم فسفات دی بازیک پارت کیمیا

مدل : DC گرید

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کلسیم فسفات دی بازیک - WG گرید

کلسیم فسفات دی بازیک پارت کیمیا

مدل : WG گرید

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پتاسیم یدات -

پتاسیم یدات پارت کیمیا

استاندارد : BP

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پتاسیم یدید -

پتاسیم یدید پارت کیمیا

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

منیزیم استئارات -

منیزیم استئارات پارت کیمیا

استاندارد : USP

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پودر پوویدون آیداین -

پودر پوویدون آیداین پارت کیمیا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سدیم فسفات دی بازیک -

سدیم فسفات دی بازیک 12 آبه دارویی پارت کیمیا

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل : رامین حامدپناه
وب سایت :https://partkimia.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +981734533374-6
نمابر :+981734533374-6
آدرس: گرگان- شهرک صنعتی آق قلا- خیابان سازندگی 2- نبش تلاش جنوبی
کد پستی: 4931171693

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید