فاطر الکترونیک

فاطر الکترونیک


محصولات / خدمات

کیورینگ سیمان - XIC600 Series

کیورینگ سیمان

مدل : XIC600 Series

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتاق رشد (ژرمیناتور)  - X 600 Series

اتاق رشد (ژرمیناتور)

مدل : X 600 Series

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتاقک تست پایداری دارو  300 تا 25000 لیتری - XPH Series

اتاقک تست پایداری دارو 300 تا 25000 لیتری

مدل : XPH Series

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

هود میکروبیولوژی کلاس 2 با فیلتر هپا و عرض 80 سانتی متر - LH 608

هود میکروبیولوژی کلاس 2 با فیلتر هپا و عرض 80 سانتی متر

مدل : LH 608

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

هود شیمیایی با عرض 80 سانتی متر - CH 608

هود شیمیایی با عرض 80 سانتی متر

مدل : CH 608

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شوف بالن تک خانه دیجیتال 250 میلی لیتر - H610

شوف بالن تک خانه دیجیتال 250 میلی لیتر

مدل : H610

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

هات پلیت 400 درجه سانتیگراد - H6000

هات پلیت 400 درجه سانتیگراد

مدل : H6000

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مینی شیکر (لوله / الایزا) - MS 601

مینی شیکر (لوله / الایزا)

مدل : MS 601

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سانتریفیوز 16 شاخه - FS616

سانتریفیوز 16 شاخه

مدل : FS616

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

بن ماری شیکردار29 لیتری - WS629D

بن ماری شیکردار29 لیتری

مدل : WS629D

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آب مقطر گیری دوبار تقطیر دیجیتال - 6204G

آب مقطر گیری دوبار تقطیر دیجیتال

مدل : 6204G

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فریزر آزمایشگاهی 70- سانتیگراد - XF620TC

فریزر آزمایشگاهی 70- سانتیگراد

مدل : XF620TC

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فریزر آزمایشگاهی 40- سانتیگراد - CF640H

فریزر آزمایشگاهی 40- سانتیگراد

مدل : CF640H

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فریزر آزمایشگاهی 30- درجه سانتیگراد  - CF 640L

فریزر آزمایشگاهی 30- درجه سانتیگراد

مدل : CF 640L

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

انکوباتور یخچالدار 200 لیتری - CB 632 L

انکوباتور یخچالدار 200 لیتری

مدل : CB 632 L

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

انکوباتور شیکردار 200 لیتری - BS 632

انکوباتور شیکردار 200 لیتری

مدل : BS 632

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

انکوباتور ساده - B 632

انکوباتور ساده

مدل : B 632

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آون (فور) - U632 TC

آون (فور)

مدل : U632 TC

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چمبر تست شرایط محیطی  -

چمبر تست شرایط محیطی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فلیم فتومتر دیجیتال - 620G

فلیم فتومتر دیجیتال

مدل : 620G

استاندارد : ایزو ۹۰۰۱

قدرت تولید : ۱۰۰

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :علی ارغوان
وب سایت :http://www.fater.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982188552340
نمابر :+982188552305
آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولي (وزرا) - خیابان هجدهم - پلاک 14 - واحد 6

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید