پاکدیس

پاکدیس


محصولات / خدمات

روغن کنجد - قلعه گنج

روغن کنجد

مدل : قلعه گنج

بسته بندی : شیشه 500 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آبمیوه بدون گاز - ساندیس

آبمیوه بدون گاز

مدل : ساندیس

بسته بندی : شیشه 300 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نوشیدنی مالت گازدار - ساندیس

نوشیدنی مالت گازدار

مدل : ساندیس

بسته بندی : پت 1 لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سرکه بالزامیک - بارلتا

سرکه بالزامیک

مدل : بارلتا

بسته بندی : شیشه 500 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پوره سیب - Brix: 37±1

پوره سیب

مدل : Brix: 37±1

بسته بندی : اسپتیک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کنسانتره  - Brix: 65±1

کنسانتره

مدل : Brix: 65±1

بسته بندی : اسپتیک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نوشیدنی بدون گاز  - ساندیس

نوشیدنی بدون گاز

مدل : ساندیس

بسته بندی : پت 250 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آبمیوه  - ساندیس

آبمیوه

مدل : ساندیس

بسته بندی : تتراپک 1 لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نوشیدنی گازدار  - ساندیس

نوشیدنی گازدار

مدل : ساندیس

بسته بندی : پت 300 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نوشیدنی گازدار  - ساندیس

نوشیدنی گازدار

مدل : ساندیس

بسته بندی : پت 1 لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آبمیوه  - ساندیس

آبمیوه

مدل : ساندیس

بسته بندی : تتراپک 200 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نوشیدنی بدون گاز  - ساندیس

نوشیدنی بدون گاز

مدل : ساندیس

بسته بندی : دویپک 240 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نوشیدنی گازدار  - ساندیس

نوشیدنی گازدار

مدل : ساندیس

بسته بندی : شیشه 750 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نوشیدنی گازدار  - ساندیس

نوشیدنی گازدار

مدل : ساندیس

بسته بندی : شیشه 300 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نوشیدنی گازدار  - ساندیس

نوشیدنی گازدار

مدل : ساندیس

بسته بندی : قوطی 330 میلی لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :ناصر صمدی
وب سایت :http://www.pakdisco.com
پست الکترونیک :
تلفن: +984432354002-4
نمابر :+984432354006
آدرس: ارومیه، کیلومتر 3 جاده دریا
کد پستی: 5735198111

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید