شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران

شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران


ویدئوها


شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران

مشعل گازی مدل GNG 90.15NEW

تولید محصولات گرمایشی: مشعل، پکیج، رادیاتور

مشعل گازی مدل GNG 90.15NEW , مشعل گازسوز , مشعل گازوئیل سوز , مشعل دوگانه سوز

محصولات / خدمات

رادیاتور پره ای گرم ایران - ترموکالر- ورونا- الگانس

رادیاتور پره ای گرم ایران

مدل : ترموکالر- ورونا- الگانس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پکیج شوفاژ دیواری - ECO 3 : 240Fi,280Fi

پکیج شوفاژ دیواری

مدل : ECO 3 : 240Fi,280Fi

استاندارد : دارای استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مشعل گرم ایران -ریلو - RS - RLS

مشعل گرم ایران -ریلو

مدل : RS - RLS

استاندارد : دارای استاندارد ٍEN 676 اروپا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مشعل سه گانه سوز - GNT

مشعل سه گانه سوز

مدل : GNT

استاندارد : تایید شده توسط استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مشعل دوگانه سوز - GND

مشعل دوگانه سوز

مدل : GND

استاندارد : تایید شده توسط استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مشعل مازوت سوز - GNO

مشعل مازوت سوز

مدل : GNO

استاندارد : تایید شده توسط استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مشعل گازوئیل سوز  - GNO

مشعل گازوئیل سوز

مدل : GNO

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مشعل گازسوز  - GNG

مشعل گازسوز

مدل : GNG

استاندارد : استادارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حسین رای رامش
وب سایت :http://www.garmiran.com
پست الکترونیک :
تلفن: +985136516591
نمابر :+985136516589
آدرس: مشهد، کیلومتر 5 جاده قوچان
کد پستی: 9197174977

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید