نیرو کلید پارس

نیرو کلید پارس


محصولات / خدمات

مقره کششی/آویزی - 24-36 کیلوولت

مقره کششی/آویزی

مدل : 24-36 کیلوولت

استاندارد : پژوهشگاه نیرو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مقره کششی/آویزی خطوط انتقال - 63-400 کیلوولت

مقره کششی/آویزی خطوط انتقال

مدل : 63-400 کیلوولت

استاندارد : پژوهشگاه نیرو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مقره سوزنی - 24-36 کیلوولت

مقره سوزنی

مدل : 24-36 کیلوولت

استاندارد : پژوهشگاه نیرو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مقره اتکایی پست - 63-230 کیلوولت

مقره اتکایی پست

مدل : 63-230 کیلوولت

استاندارد : پژوهشگاه نیرو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اسپیسرهای بین فازی -

اسپیسرهای بین فازی

استاندارد : پژوهشگاه نیرو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مقره اتکایی پست(خط) - 15-46 کیلو ولت

مقره اتکایی پست(خط)

مدل : 15-46 کیلو ولت

استاندارد : پژوهشگاه نیرو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کات اوت فیوز سرامیکی - 11-33 کیلوولت

کات اوت فیوز سرامیکی

مدل : 11-33 کیلوولت

استاندارد : پژوهشگاه نیرو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کات اوت فیوز پلیمری - 20-33 کیلوولت

کات اوت فیوز پلیمری

مدل : 20-33 کیلوولت

بسته بندی : کارتن

استاندارد : پژوهشگاه نیرو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلید جداساز هوایی پلیمری - 20-33 کیلوولت

کلید جداساز هوایی پلیمری

مدل : 20-33 کیلوولت

بسته بندی : کارتن

استاندارد : پژوهشکاه نیرو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلید جداساز هوایی سرامیکی - 11 - 33 کیلوولت

کلید جداساز هوایی سرامیکی

مدل : 11 - 33 کیلوولت

بسته بندی : کارتن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
پست الکترونیک :
تلفن: +982122867919
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، کوچه دشتستان سوم، پ 7 واحد 6.

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید