فولاد زرند ایرانیان

فولاد زرند ایرانیان
عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :ماشاا.. سهراب نژاد
وب سایت :http://zisco.midhco.com/
پست الکترونیک :
تلفن: 034-32465379
آدرس: کرمان - حد فاصل چهارراه شفا و امام جمعه - برج پاسارگاد - طبقه 7

ارسال پیامبه بالا بروید