گروه صنعتی ايران ترانسفو

گروه صنعتی ايران ترانسفو

عضویت طلایی

ویدئوها


ایران تراسفو

محصولات / خدمات

راکتور - راکتور ارتینگ خنثی

راکتور

مدل : راکتور ارتینگ خنثی

موبایل ترانسفورماتور - (15MVA, 63/20kV, YNd1)Generator Step-up Transformer

موبایل ترانسفورماتور

مدل : (15MVA, 63/20kV, YNd1)Generator Step-up Transformer

ترانسفورماتور توزیع - ترانسفورماتور مهر و موم شده با گاز

ترانسفورماتور توزیع

مدل : ترانسفورماتور مهر و موم شده با گاز

ترانسفورماتور توزیع - قطعات رزینی خشک

ترانسفورماتور توزیع

مدل : قطعات رزینی خشک

ترانس برق - 166MVA, 400/230/20kV Auto Transformer

ترانس برق

مدل : 166MVA, 400/230/20kV Auto Transformer

ترانس برق - Three-phase transformer with cooling system (MVA, 410 / 15.75kV160) OFWF

ترانس برق

مدل : Three-phase transformer with cooling system (MVA, 410 / 15.75kV160) OFWF

ترانس برق - Power Plant Transformer200MVA, 245/15.75kV

ترانس برق

مدل : Power Plant Transformer200MVA, 245/15.75kV

ترانسفورماتور قدرت - دو ولتاژه

ترانسفورماتور قدرت

مدل : دو ولتاژه

راکتور - سری

راکتور

مدل : سری

راکتور - شنت

راکتور

مدل : شنت

مقره سراميكي -

مقره سراميكي

استاندارد : ISO9001:2000

اطلاعات تماس


مدیرعامل : بهزاد ظهیری
پست الکترونیک :
تلفن: +982188210910
نمابر :+982188210915
آدرس: تهران، خیابان شيرازی شمالی، خيابان حکيم اعظم، شماره 15
کد پستی: 13145-159
See More
تلفن: +982433790760-5
نمابر :+982433790780
آدرس: زنجان: کيلومتر 4 جاده قديم زنجان تهران
کد پستی: 45135-11-18

ارسال پیامبه بالا بروید