گروه صنعتی ايران ترانسفو

گروه صنعتی ايران ترانسفو


ویدئوها


ایران تراسفو

محصولات / خدمات

ترانسفورماتور رزین اندود شده تحت خلاء -

ترانسفورماتور رزین اندود شده تحت خلاء ايران ترانسفو

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ترانسفورماتور ویژه -

ترانسفورماتور ویژه ايران ترانسفو

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

تجهیزات و متعلقات ترانسفورماتور -

تجهیزات و متعلقات ترانسفورماتور ايران ترانسفو

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ترانسفورماتور قدرت بزرگ -

ترانسفورماتور قدرت بزرگ ايران ترانسفو

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

راکتور سری -

راکتور سری ايران ترانسفو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

راکتور شنت -

راکتور شنت ايران ترانسفو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ترانسفورماتور موبايل -

ترانسفورماتور موبايل ايران ترانسفو

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ترانسفورماتور توزیع روغنی -

ترانسفورماتور توزیع روغنی تک فاز ايران ترانسفو

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مقره سراميكي -

مقره سراميكي ايران ترانسفو

استاندارد : ISO 9001: 2008

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ترانسفورماتور توزیع روغنی  -

ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز توان بالا ايران ترانسفو

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ترانسفورماتور قدرت کوچک -

ترانسفورماتور قدرت کوچک ايران ترانسفو

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل : بهزاد ظهیری
پست الکترونیک :
تلفن: +982188210910
نمابر :+982188210915
آدرس: تهران، خیابان شيرازی شمالی، خيابان حکيم اعظم، شماره 15
کد پستی: 13145-159
مشاهده بیشتر
تلفن: +982433790760-5
نمابر :+982433790780
آدرس: زنجان: کيلومتر 4 جاده قديم زنجان تهران
کد پستی: 45135-11-18

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید