گروه صنعتی ايران ترانسفو

گروه صنعتی ايران ترانسفو


ویدئوها


ایران تراسفو

ایران ترانسفو تولید کننده انواع ترانسفورماتور

محصولات / خدمات

ترانسفورماتورهاي يكسو ساز -

ترانسفورماتورهاي يكسو ساز

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

راکتور - راکتور ارتینگ خنثی

راکتور

مدل : راکتور ارتینگ خنثی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

موبایل ترانسفورماتور - (15MVA, 63/20kV, YNd1)Generator Step-up Transformer

موبایل ترانسفورماتور

مدل : (15MVA, 63/20kV, YNd1)Generator Step-up Transformer

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

تست ترانسفورماتور - 750kv

تست ترانسفورماتور

مدل : 750kv

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانسفورماتور توزیع - ترانسفورماتور مهر و موم شده با گاز

ترانسفورماتور توزیع

مدل : ترانسفورماتور مهر و موم شده با گاز

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانسفورماتور توزیع - پلمپ شده

ترانسفورماتور توزیع

مدل : پلمپ شده

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانسفورماتور توزیع - قطعات رزینی خشک

ترانسفورماتور توزیع

مدل : قطعات رزینی خشک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانس برق - 166MVA, 400/230/20kV Auto Transformer

ترانس برق

مدل : 166MVA, 400/230/20kV Auto Transformer

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانس برق - Three-phase transformer with cooling system (MVA, 410 / 15.75kV160) OFWF

ترانس برق

مدل : Three-phase transformer with cooling system (MVA, 410 / 15.75kV160) OFWF

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانس برق - Power Plant Transformer200MVA, 245/15.75kV

ترانس برق

مدل : Power Plant Transformer200MVA, 245/15.75kV

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانسفورماتور قدرت - دو ولتاژه

ترانسفورماتور قدرت

مدل : دو ولتاژه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانسفورماتور قدرت - زمین

ترانسفورماتور قدرت

مدل : زمین

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

راکتور - سری

راکتور

مدل : سری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

راکتور - شنت

راکتور

مدل : شنت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانسفورماتور موبايل -

ترانسفورماتور موبايل

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانسفورماتور آزمايشگاهي -

ترانسفورماتور آزمايشگاهي

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مقره سراميكي -

مقره سراميكي

استاندارد : ISO9001:2000

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانسفوماتورهای توزیع -

ترانسفوماتورهای توزیع

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترانسفورماتور فوق توزیع و قدرت -

ترانسفورماتور فوق توزیع و قدرت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

راکتور -

راکتور

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل : بهزاد ظهیری
پست الکترونیک :
تلفن: +982188210910
نمابر :+982188210915
آدرس: تهران، خیابان شيرازی شمالی، خيابان حکيم اعظم، شماره 15
کد پستی: 13145-159
مشاهده بیشتر
تلفن: +982433790760-5
نمابر :+982433790780
آدرس: زنجان: کيلومتر 4 جاده قديم زنجان تهران
کد پستی: 45135-11-18

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید