طبااستاب

نموذج :
سدادة سريعة للنزيف
الشرح :
یکی از علل اصلی مرگ و میر در حوادث و همچنین جنگ ها خونریزی بیش از حد بیماران و سربازان می باشد. لذا استفاده از محصولی که روند خونریزی زخم را سریعا کنترل کند و سرعت انعقاد خون را افزایش دهد، نقش زیادی در کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از خونریزی دارد. به علاوه عدم کارایی روش های معمول انعقاد خون بر بیماران با مشکلات انعقادی خون(بیماران هموفیلی) و همچنین بیماران مصرف کننده داروهای ضد انعقاد(مانند وارفارین، کلوپیدوگرل و ...) نیازمند رویکرد جدیدی در زمینه انعقاد سریع خون است. بندآورنده سریع خونریزی طـبا استاپ یک پوشش پودری سریع الاثر همواستاتیک جهت تسریع فرآیند هموستاز خون و جلوگیری از خونریزی بیماران می باشد. ساختار گرانولی بندآورنده سریع خونریزی طـبا استاپ سطح وسیعی را جهت جذب سرم خون فراهم کرده که باعث ایجاد یک ساختار قدرتمند در بندآورندگی خون می گردد که توانایی پاسخگویی در زمینه نیازها برای بندآورندگی سریع خون را دارد. ویژگی های طـبا استاپ عملکرد سریع طـبا استاپ در تماس با خون، سرم خون را به خود جذب کرده و متورم می شود و با ایجاد توده مشابه لخته خون و ایجاد مانع فیزیکی خونریزی را متوقف می سازد. ساختار گرانولی طـبا استاپ سطح وسیعی را جهت جذب سرم خون فراهم کرده، در نتیجه سرعت و قدرت عملکرد پانسمان را افزایش می دهد زیست سازگاری و عدم ایجاد حساسیت ساختارهای به کار رفته در طبااستاپ زیست سازگار بوده و هیچ گونه حساسیتی را در محل خونریزی ایجاد نمی کند. غیر وابسته به مسیرهای انعقاد خون مکانیسم عملکرد طبااستاپ کاملا مستقل از مسیرهای طبیعی انعقاد خون بوده و با ایجاد یک ساختار فیزیکی با خواص مکانیکی بالا به عنوان مانع عمل می کند که منجر به قطع سریع خونریزی می گردد. در نتیجه در بیماران مصرف کننده داروهای ضدانعقاد خون و بیماران هموفیلی قابل استفاده است. عدم ایجاد گرما در محل خونریزی برخلاف سایر پانسمان های مورد استفاده در خونریزی، مکانیسم بندآورندگی طبااستاپ گرمازا نبوده که هیچ گونه آسیبی را به بافت محل خونریزی و بافت اطراف ایجاد نمی کند. موارد مصرف طبااستاپ: • خونریزی های ناشی از: • بریدگی ها و جراحات • موارد اورژانس • دبریدمان زخم • اعمال جراحی • جراحات جنگی • قابل استفاده برای بیماران مصرف کننده داروهای ضدانعقاد
التعبئة :
الحد الادنى للطلب :
1
المعيار :
ISO 9001, ISO 13485, GMP and FDA QSR 21 CFR 820 (cGMP).
قدرة الانتاج :

يقول لنا ما كنت ترغب في شراءالتمرير