تدوین برنامه سه ساله برای بازسازی صنعت برق عراق

تدوین برنامه سه ساله برای بازسازی صنعت برق عراق

وزیر نیرو از تدوین برنامه‌ای سه ساله برای بازسازی صنعت برق عراق خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا اردکانیان امروز در همایش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: هر برنامه توسعه‌ای به زیرساخت‌هایی نیازمند است و طبیعتا صنعت برق نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارد.

وزیر نیرو اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور ایران در این زمینه در حال توسعه است و برنامه‌های مشخصی برای رفاه و آسایش شهروندانش طراحی کرده و آن‌ها را در دست اجرا دارد.

اردکانیان گفت: اجرای این برنامه‌ها مستلزم فضای آرامش و امنیت در منطقه است و طبیعتا آسایش و امنیت کشور همسایه و برادر ما عراق نقش مهمی در آرامش منطقه و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای منطقه دارد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از این زاویه باید سهم تعیین‌کننده‌ای در حفظ آرامش کشور همسایه داشته باشیم که آن هم ارتباط مستقیمی با طرح‌های توسعه‌ای جمهوری عراق دارد، لذا نگاه ما به بحث مشارکت در بازسازی عراق به مراتب فراتر از نگاه به یک بازار در منطقه است.

وزیر نیرو اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هرچند کشورها و شرکت‌های وسیعی در دنیا وجود دارند که به لحاظ سطح تکنولوژی از وضعیت ما ممکن است، بالاتر باشند، اما هیچگاه نگاه اینها به کشورهای منطقه و از جمله عراق تشابهی با نگاه ایران ندارد و همواره به طور طبیعی به کشور همسایه ما به عنوان یک بازار نگاه کرده، می‌کنند و خواهند کرد.

اردکانیان افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: لذا با این دیدگاه متفاوت و با توجه به نقش برق به عنوان یک زیرساخت اساسی ما موفق شدیم، طی بازدیدهای مختلف و مذاکرات فشرده و تلاش‌های مستمر نمایندگی‌های دو کشور در پایتخت‌ها با وزارت برق عراق، برنامه‌ای سه ساله برای بازسازی صنعت برق عراق تدوین کنیم.

وی با بیان این‌که این برنامه مشترکا به امضای وزیر برق جمهوری عراق و وی رسیده است، گفت: برنامه مذکور در آستانه اجرایی شدن است و دارای فصول مختلفی است.

وزیر نیرو در ادامه به فصول مختلف برنامه سه ساله بازسازی صنعت برق عراق اشاره کرد و گفت: کاهش تلفات شبکه برق عراق از ۵۰ به ۲۰ درصد در ظرف ۳ سال که به معنای افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت تولید برق در عراق است، یکی از فصول برنامه یادشده است.

اردکانیان اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین این برنامه در نظر دارد تا بازسازی نیروگاه‌های موجود در عراق و آموزش نیروی انسانی و تشکیل شرکت‌های بازرگانی و تعمیراتی در عراق و همچنین ساخت کارخانجات تولید تجهیزات را داشته باشد و طبیعتا چنین برنامه‌ای به طور عمده وابسته به مشارکت بخش خصوصی ایران است.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شرکت‌های بسیاری در عرصه تولید، ساخت تجهیزات و مدیریت واحدهای صنعتی در بخش‌های مختلف این صنعت در این برنامه شرکت دارند و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ‌کننده این برنامه است و کنسرسیومی از شرکت‌های مختلف تشکیل شده تا با همکاری وزارت برق عراق و وزارت نیروی ایران اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

وزیر نیرو اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اولین جلسه این کنسرسیوم بعد از سفر رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشورمان به عراق تشکیل شد و دومین جلسه دو هفته آینده در تهران تشکیل می‌شود.

اردکانیان خاطرنشان کرد: برای تحقق این موضوع درخواست حمایت همه‌جانبه نخست‌وزیر عراق را از وزارت برق عراق دارم تا این برنامه برابر با زمان‌بندی انجام‌شده در طول سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به هدف برسد.

وی همچنین گفت: در طی ۱۵ سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار برق به کشور همسایه عراق صادر شده که اندکی بیش از ۹۰ درصد از بهای آن دریافت شده است و مابقی آن با حمایت دولت عراق بازپرداخت خواهد شد.

وزیر نیرو تأکید کرد: آغاز این برنامه و توسعه روابط صنعتی با کشورهای همسایه نیازمند فعالیت بخش خصوصی است به‌ویژه آن‌ها که قادرند، مصالح و منافع بلندمدت دو کشو را در چارچوب اصول حرفه‌ای انجام دهند.

اردکانیان خاطرنشان کرد: در این سفر همچنین فرصتی فراهم شد تا وزرای مسئول آب دو کشور با هم مذاکراتی داشته باشند و در طی امضای بیانیه‌ای سفر ریاست جمهوری کشورمان به عراق که با تأیید روسای جمهور دو کشور صادر شد، موضوع فعالیت در چارچوب توافقنامه ۱۹۷۵ الجزایر مورد تأکید قرار گرفت که این موضوع برای بخش آب دو کشور فرصت مغتنمی است تا مسائل مربوط به آب‌های مرزی را سامان دهند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این خصوص با وزیر آب جمهوری عراق توافق شده است و در انتظار علامت مثبت وزرای خارجه دو کشور هستیم تا با تشکیل کمیسیون و کمیته مربوطه قرارداد ۱۹۷۵ که در مورد آب‌های مرزی است را دنبال کنیم.

وزیر نیرو اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین در سفر اخیر در زمینه تامین آب شرب و بحث‌های مربوط به جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب اعلام آمادگی شده و در این باره با وزارت ساخت و امور شهرداری‌های عراق که مسئولیت مستقیم در این ارتباط را دارد، مذاکراتی انجام شده و قرار است، همکاری‌ لازم انجام شود.

 

منبع : فارس 

Scroll