هفت پروژه افزایش تاب‌آوری در مناطق عملکردی رونمایی شد

 هفت پروژه افزایش تاب‌آوری در مناطق عملکردی رونمایی شد

قائم‌مقام رئیس ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی شرکت مس گفت: با مفهوم «تاب‌آوری در مناطق جوارکارخانه‌ای» قصد داریم که با تقویت اقتصاد مردمی و بومی، تاب‌آوری اقتصادی مناطق عملکردی را افزایش دهیم.

دلاوری با بیان‌ این‌که پیش‌زمینه‌های ما از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی است درحالی‌که مفهوم تاب‌آوری اقتصادی به‌دنبال حفظ کارکردهای سیستم در همه شرایط است و ربطی به جنگ و تحریم ندارد، گفت: برداشت ما از «تاب‌آوری» در شرکت مس، نخست تاب‌آوری در حوزه تولید و دوم تاب‌آوری در مناطق جوارکارخانه‌ای است.
قائم‌مقام رئیس ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی شرکت مس با اشاره به این‌که در پی محقق‌کردن تاب‌آوری در حوزه تولید از طریق ساختمند کردن، بسط و تثبیت اقدامات قبلی‌ در حوزه تولید هستیم، درباره «تاب‌آوری در مناطق جوارکارخانه‌ای» اظهار داشت: واقعیت این است که عمر معادن به پایان می‌رسد و درصورتی‌که نتوانیم اقتصاد مناطق را مردمی کنیم شاهد فروپاشی اقتصادی مناطق در دوران «پسامعدن» خواهیم بود؛ بنابراین، با مفهوم «تاب‌آوری در مناطق جوارکارخانه‌ای» قصد داریم که با تقویت اقتصاد مردمی و بومی، اقتصاد مناطق عملکردی را ارتقا بخشیم.
دلاوری با اشاره به تعریف و رونمایی هفت پروژه افزایش تاب‌آوری در مناطق عملکردی با محوریت شهرستان شهربابک و انجام مطالعات ظرفیت‌سنجی، گفت: هدف از این پروژه‌ها افزایش تاب‌آوری در مناطق عملکردی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این مناطق در دوران پسامعدن است.
وی افزود: شرکت ملی صنایع مس ایران به‌دلیل تعهد خود به انجام مسئولیت اجتماعی و کاهش هزینه تمام‌شده در درازمدت، تاب‌آوری در مناطق عملکردی را علاوه بر تاب‌آوری در حوزه تولید یا مقاوم‌سازی تولید، به‌عنوان محور پیشبرد اقتصاد مقاومتی برگزیده است.

 

مرتضی دلاوری پاریزی، قائم‌مقام رئیس و دبیر اجرایی ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب در همایش راهبران شرکت مس که دوشنبه 28 فروردین‌ماه در مجتمع مس سرچشمه برگزار شد؛ در تبیین مفهوم «تاب‌آوری» گفت: مفهوم «تاب‌آوری/ Resilience» ابتدا در علوم مهندسی، شهرسازی و روان‌شناسی با هدف بازگشت سریع پس از تنش و کاهش تخریب باب شد.

وی افزود: ولی این مفهوم پس از بحران اقتصادی 2008 وارد ادبیات اقتصادی شد و به این معناست که یک سیستم در هنگام آشفتگی کارکردهای خود را حفظ کند و با شرایط جدید سازگاری پیدا کند.

مسئولیت اجتماعی در بستر اقتصاد مقاومتی
دلاوری در ادامه، به تشریح عملکرد شرکت مس در حوزه «مسئولیت اجتماعی» در طول سه‌سال گذشته پرداخت و گفت: «انضباط شدید مالی» و «هم‌گرایی در توزیع اعتبارات» دو ویژگی اصلی و اساسی مسئولیت اجتماعی در طول سه‌سال گذشته است.
قائم‌مقام رئیس و دبیر اجرایی ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی با بیان این‌که از سال 92 شرکت مس به‌منظور افزایش اثربخشی هزینه‌ها،‌ هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی را براساس شیوه هیئت‌امنایی تصویب کرد، اظهار داشت: همچنین، در دوره جدید مدیریت شرکت مس انضباط مؤثر مالی در باشگاه‌ها و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها به‌وجود آمده است به شکلی که اکنون در باشگاه‌ها یک عضو مالی از طرف شرکت مس بر هزینه‌کرد باشگاه‌ها نظارت می‌کند.
دلاوری با اشاره به این‌که بحث توزیع اعتبارات در مناطق، یکی از دغدغه‌های مهم شرکت مس بود، گفت: با نظر مستقیم مهندس مرادعلیزاده مدیرعامل شرکت مس، از سال 92 در توزیع این اعتبارات براساس تعیین سهم در تولید عمل کردیم.
وی تصریح کرد: درصورتی‌که مناطق تولید‌شان افزایش پیدا کند سهم‌شان از اعتبارات مسئولیت اجتماعی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

 

منبع: مس پرس

Scroll