مدیر مرکز تعمیرات نسوز فولاد مبارکه خبر داد: ثبت رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در فولاد مبارکه

 مدیر مرکز تعمیرات نسوز فولاد مبارکه خبر داد: ثبت رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در فولاد مبارکه

مدیر مرکز تعمیرات نسوز فولاد مبارکه گفت: با تعامل و ارتباط تنگاتنگ مرکز تعمیرات نسوز و واحدهای تولیدی و تعمیراتی ناحیه فولادسازی، همچنین با اصلاح روشها و دستورالعملهای کاری، بازرسیهای مداوم تجهیزات و بهبود کیفیت مواد نسوز، مصرف نسوز شرکت فولاد مبارکه در فروردین ماه ۹۶ به ۶.۲۵ کیلوگرم برتن مذاب، کاهش یافت.

ایرج مختار پور اظهار کرد: رکورد قبلی کاهش مصرف نسوز در فولاد مبارکه مربوط به فروردین ماه سال ۹۵ و به میزان ۶.۴ کیلوگرم بر تن مذاب بود.
وی خاطرنشان کرد: کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده فولاد کماکان جزو اهداف شرکت فولاد مبارکه جهت حضور موفق در بازار جهانی فولاد است، بنابراین از آنجایی که مصارف مواد نسوز یکی از اقلام پرهزینه تولید فولاد محسوب میشود، کاهش ضریب مصرف آن در این شرایط سخت و پر چالش میتواند کمکی در راستای نیل به این هدف باشد.
مدیر مرکز تعمیرات نسوز فولاد مبارکه کسب این رکورد را به مدیریت عالی شرکت، معاونت بهره برداری و کارکنان فولاد مبارکه تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد: با رعایت تمامی اصول ایمنی و با ادامه کنترل مصارف و کاهش هزینه های تمام شده تولید فولاد، همچنان فولاد مبارکه بتواند با سایر کارخانجات تراز اول جهان رقابت کند.

 

منبع: موج

Scroll