تولید ماهانه تختال در فولاد مبارکه از ۵۶۲ هزار تن گذشت

 تولید ماهانه تختال در فولاد مبارکه از ۵۶۲ هزار تن گذشت

کارکنان تلاشگر ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم فولاد مبارکه در فروردین ماه سال جاری با تولید بیش از ۵۶۲ هزار تن تختال حماسه ای دیگر آفریدند.

این خبر را محمد رضا بنائیان مفرد مدیر ناحیه فولاد سازی و ریخته گری مداوم فولاد مبارکه داد و گفت: میزان تولید در رکورد قبلی این ناحیه ۵۲۰ هزار و ۲۰۲ تن تختال بوده است.
وی تلاش روزافزون کارکنان تولید، تعمیرات، استفاده بهینه از ظرفیت کوره های قوس الکتریکی و ماشینهای ریخته گری، برنامه ریزی مناسب برای اجرای تعمیرات و کاهش توقفات و همکاری سایر واحدها از جمله واحدهای نسوز و خدمات فنی و پشتیبانی را از عمده ترین دلایل کسب این رکورد دانست.

 

منبع: موج

Scroll