تولید روزانه آهن اسفنجی در احیا مستقیم شهید خرازی از ۸ هزار و ۲۶۰ تن گذشت

 تولید روزانه آهن اسفنجی در احیا مستقیم شهید خرازی از ۸ هزار و ۲۶۰ تن گذشت

رئیس واحد گندله سازی ضمن تأیید این خبر، رکورد قبلی این واحد را مربوط به ۳۰ اسفندماه ۹۵ و به میزان ۸ هزار و ۱۳۰ تن اعلام کرد.

محمدرضا فتحی افزایش بهره وری و انگیزه نشاط کارکنان واحد، بهره گیری از کارکنان جوان و متعهد، انجام به موقع فعالیتهای تعمیرات و نگهداری، تأمین به موقع قطعات یدکی مورد نیاز و همچنین رفع برخی نواقص پروژه و اجرای طرحه‌ای مؤثر در استفاده بهینه از ظرفیت تولید در قالب نظامهای مشارکتی موجود را از جمله عوامل تأثیرگذار در ثبت این رکورد خواند.
وی از حمایتهای مدیر ناحیه و سایر قسمتهایی که واحد احیا مستقیم شهید خرازی را در کسب این رکورد یاری کردند، قدردانی کرد.

Scroll