فولاد هرمزگان پایگاه صادراتی کشور میشود

فولاد هرمزگان پایگاه صادراتی کشور میشود

مهندس فرزاد ارزانی با بیان اینکه فولاد هرمزگان مزیتهای صادراتی دارد که بسیاری از واحدها ندارند، به توسعه بازارهای صادراتی این شرکت اشاره کرد و گفت: چنانچه مشکل اسکله رفع گردد، صادرات محصولات فولاد هرمزگان راحتتر انجام میشود، بنابراین در شرایط فعلی مشکل اسکله، یکی از مشکلات اصلی فولاد هرمزگان است.

وی تصریح کرد: زیرساخت، مشکل اکثر واحدهای صنعتی کل کشور است و محدود به هرمزگان نمیشود، اما به جهت روانسازی کارها در امر صادرات، با همکاری فولاد مبارکه به دنبال ایجاد اسکله اختصاصی در هرمزگان هستیم. هرچند که معتقدیم تمرکز شرکتها در بحث توسعه زیرساخت بخشی از انرژی و پتانسیل واحدهای صنعتی را میگیرد.
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه پس از افزایش ظرفیتی که در این کارخانه برنامه ریزی شده، زنجیره ارزش فولاد با راه‌اندازی خط نوردی که برای شرکت پیشبینی شده تکمیل میشود، گفت: در نظر داریم فولاد هرمزگان را پایگاه صادراتی کشور کنیم.

Scroll