افتتاح ساختمان جدید واحد تحقیق و توسعه پگاه اصفهان

افتتاح ساختمان جدید واحد تحقیق و توسعه پگاه اصفهان

با حضور علی رومی، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی، امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه، ساختمان جدید واحد تحقیق و توسعه پگاه اصفهان در جهت پیشبرد اهداف شرکت پگاه اصفهان و شرکت های زیر مجموعه هلدینگ برای دست یابی به محصولات جدید و با کیفیت و منطبق با خواست مصرف کنندگان عزیز، افتتاح شد.

Scroll