شیرهای پروانه ای

مدل :
توضیحات :
شیر پروانه ای که برای باز و بسته کردن مسیر اصلی آب ورودی به توربین می باشد و از چهار قسمت اصلی بدنه؛ دیسک؛ لوله های بالا دست و پائین دست و دو عدد جک هیدرولیکی با فشار 60 بار جهت باز و بسته کردن؛ دیسک تشکیل شده است؛ قطر شیر پروانه ای تا 5.3 متر و وزن تقریبی تا 272 تن می باشد که در نوع خود از بزرگترین شیرپروانه های صنعت توربین محصوب می شود.
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll