ترانسفورماتور موبايل ايران ترانسفو

مدل :

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
ISO
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

پست موبايل بهترين گزينه براي برق دار كردن اضطراري بارها با توجه به عدم نياز به تاسيس يك پست جديد است كه پس از اتمام عمليات ساخت پست در صورت لزوم مي توان آن را به آساني به محل ديگري جابجا نمود. در مورد برق دار كردن بارهاي موقت نيز اين پست ها مزيت قابل توجهي در بر دارند. ايران ترانسفو طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي مورد استفاده در پست هاي موبايل قدرت تا ولتاژ 245KV و قدرت 50MVA را به انجام رسانده است. البته محدوديت قدرت و ولتاژ مذكور با توجه به محدوديت هاي تريلر، حمل و نقل و قوانين ترافيكي مطرح مي باشد.


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید