کنسانتره سرب

مدل :
توضیحات :
پس از مجموعه عملیات کانه آرایی بر روی ماده معدنی، محصولی به نام کنسانتره سرب تولیدمی‌شود.
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
۰۰۰۴۲ /۷۲/۷۳
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll