شیر

مدل :

نیم چرب

توضیحات :

حجم: 1000گرم، درصد چربی: 2/5

بسته بندی :
پاکت درب دار
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll