ماست

مدل :
توضیحات :
انواع ماست: سنتی، کرفس کوهی،پروبیوتیک، همزده سورماس، زبادی، پرچرب و نیم چرب، موسیر، فاماس.
نام شرکت :
بسته بندی :
سطلی
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستید



Scroll