میز نور

مدل :
توضیحات :
میز نورهای کوچک سپاس دستگاه مناسبی برای عکاسی کلیشه‌هایی به ضخامت 0.5 میلیمتر تا 1 سانتیمتر می‌باشد.
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll