عضویت طلایی

عصاره خشک رازیانه

مدل :

زردبند

توضیحات :

استاندارد شده بر اساس توتال فلاونوئید برحسب کوئرستین

نام شرکت :
قیمت :
0 _ 0 دلار
بسته بندی :
پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
IFDA, GMP, USP
قدرت تولید :
1000 کیوگرم در ماه
نوع پرداخت :
مبدا :
روش ارسال :

درخواست خود را ثبت کنیدآخرین بازدیدها

به بالا بروید