کود سوپر

مدل :
توضیحات :
به طور کلی مصرف کودهای مکمل که حاوی انواع عناصر میکرو و ماکرو باشند در برخی از مراحل رشد فیزیولوژیک گیاه بسیار کمک کننده است. در حال حاضر انواع مختلف از چنین کودهایی در بازار موجود است که تقریباً تمامی این کودها مخلوطی از انواع اسیدهای آمینه، سولفاتها و اکسیدهای عناصر میکرو و ماکرو می باشند. بدیهی است که عناصر مورد نیاز در قالب ترکیبات شیمیایی سولفاته و اکسید از جذب محدودی برخوردار می باشند که به همین منظور در برخی از برندها به چنین کودهایی انواعی از اسیدهای آمینه جهت اثرگذاری بهتر افزوده میگردد. اما محدودیت جذب و اثرگذاری عناصر در قالب چنین کودهایی کماکان وجود دارد. کود سوپر خضراء بر اساس فناوری کلات های پیشرفته طراحی و تولید شده است. این کود با دارا بودن ترکیب متعادلی از 12 عنصر غذایی (اعم از ماکرو، میکرو و عناصر حد واسط) و با قابلیت مصرف به صورت کود آبیاری و محلولپاشی از جذب بسیار بهتری در مقایسه با بهترین برندهای موجود در بازار برخوردار است. استفاده از کود سوپر در باغات، مزارع و گلخانه ها، افزایش چشمگیری در کمیت و کیفیت محصولات ایجاد می کند. دستور مصرف: کود سوپر به صورت پودری و کاملاً محلول در آب بوده و قابل مصرف از طریق محلول پاشی به نسبت 2 در هزار و مصرف خاکی به مقدار 2 تا 6 کیلوگرم در هکتار می‌باشد.
نام شرکت :
بسته بندی :
کارتن
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
خاک و آب
قدرت تولید :
نوع پرداخت :
نقد

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll