طباگرن پلاس نقره

مدل :
پانسمان پودری کلاژنی
توضیحات :
از بزرگ ترين معضلات و نگراني ها در ترميم زخم تجمع ميکروارگانيسم هاي مختلف و عفونت در محل زخم است. امروزه به دليل گسترش گونه هاي مقاوم ميکروبي و کاهش کارايي آنتي بيوتيک ها، مسئله عفونت زخم به خصوص در بيماراني که دچار اختلالات مويرگي هستند، بسيار جدي و پرمخاطره است. شرکت دانش بنيان طبا زيست پليمر(تريتا)، با هدف طراحي محصولي نوين در زمينه درمان عفونت، پس از مطالعات فراوان فرمولاسيون گرانول پيشرفته اي را بر پايه تکنولوژي به کارگيري نانو ذرات کريستال نقره طراحي کردند که بر روي مراحل التهاب، عفونت و گرانولاسيون مؤثر مي باشد. نانو ذرات کريستال نقره به دليل ساختار منحصر به فرد از ترکيبات نوين آنتي ميکروبيال در زمينه درمان عفونت زخم مي باشد که به دليل افزايش سطح ويژه و افزايش نفوذ ذرات کريستال نقره به درون ميکروارگانيسم ها ، بسيار قدرتمند در درمان عفونت عمل مي کند. پانسمان طباگرن پلاس نقره از سري محصولات تريتا شامل گرانول هاي بيوپليمري1 بر پايه پروتئين کلاژن بوده و از نانو ذرات کريستال نقره جهت درمان عفونت استفاده شده است. به کارگيري نانو ذرات کريستال نقره در ساختار سه بعدي ژل شونده گرانول ها، فرمولاسيوني آهسته رهش را به ارمغان مي آورد که اثرات آنتي ميکروبيال2 نانو ذرات نقره را درتمام مدت استفاده از پانسمان ايجاد مي کند. علاوه بر اين به کارگيري پروتئين کلاژن و ساير بيوپليمرهاي موجود در فرمولاسيون، اثرگذاري پانسمان بر فاز گرانولاسيون را بسيار تسريع کرده و روند ترميم زخم را تسهيل مي گرداند اثرات آنتي ميکروبيال در درمان عفونت ذرات نقره با مکانیسم های گوناگون همچون ایجاد منافذ در دیواره میکروارگانیسم، ممانعت از همانندسازی DNA و تداخل با سیتوکروم های مختلف منجر به مرگ میکروارگانیسم می گردد. حضور نانو ذرات کریستال نقره در فرمولاسیون طباگرن پلاس باعث افزایش تولید رادیکال های آزاد، گونه های فعال اکسیژن و اثرات آنتی میکروبیال می گردد کاهش التهاب در محل زخم ترمیم بهینه زخم در گرو تعادل دقیق بین آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز و مهارکننده های بافتی متالوپروتئینازها می باشد که بر هم خوردن این تعادل منجر به تخریب فاکتورهای رشد و مزمن شدن زخم می گردد. بکارگیری نانو ذرات کریستال نقره از طریق کاهش بیان سایتوکاین های محرک التهاب ،کاهش عملکرد آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز و کاهش غلظت TNF-α ، منجر به کاهش التهاب می شود فرمولاسيون آنتي ميکروبيال طولاني اثر حضور نانو ذرات کریستال بدون بار نقره در شبکه ژل سه بعدی، باعث رهش آهسته نانو ذرات نقره می شود. در نتیجه فرمولاسیون طباگرن پلاس نقره اثرات آنتی میکروبیال طولانی اثر داشته و در کل مدت زمان استفاده (3روز) از پانسمان بر روی زخم اثرات آنتی میکروبیال حفظ خواهد شد تسريع روند گرانولاسيون و اپيتليزاسيون کلاژن و سایر بیوپلیمرهای به کار رفته در فرمولاسیون طباگرن پلاس نقره به طور مستقیم میتوز سلول های فیبروبلاست را افزایش داده و فعالیت آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز را تا مقدار مناسبی کاهش می دهند. در نتیجه کلاژن درون ساز بدن حفظ می شود و سیکل معیوب ترمیم زخم های مزمن از بین می رود که موجب تسریع فرآیند گرانولاسیون و ترمیم زخم می گردد. کلاژن به کار رفته در فرمولاسیون پانسمان طباگرن پلاس نقره نقش به سزایی در مهاجرت سلول های کراتینوسیت و ترمیم بافت اپیتلیال دارد و فعالیت آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز را کنترل می کند. علاوه بر این بکارگیری نانو ذرات کریستال نقره می تواند از طریق کنترل سایتوکاین های محرک فرآیند التهاب و آنزیم های پروتئاز، روند اپیتلیزاسیون را تسریع گرداند موارد مصرف پانسمان کلاژن پودري طــباگرن پلاس نقره • زخم هاي داراي عفونت • انواع زخم هاي حفره اي • انواع زخم هاي اگزوداتيو حاد و مزمن • زخم ديابتي • زخم بستر • سوختگي هاي درجه 1 و 2 • بسترهای زخم با دسترسی دشوار
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
ISO 9001, ISO 13485, GMP and FDA QSR 21 CFR 820 (cGMP).
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll