Gold Company

طرح های ریلی شهری طرح های ریلی حومه شهری

مدل :

توضیحات :

یکی از ویژگی های شهرهای بزرگ، پدیده حومه نشینی است که بخش زیادی از جمعیت را در خود متمرکز کرده است. به همین دلیل توسعه حمل و نقل و ارتباط حومه شهرها باکلانشهرها در سالهای اخیر مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. یکی از راههای اتصال حومه و کلان شهرها با توجه به پیشرفتهای مهم عرصه حمل و نقل، سیستمهای حمل و نقل ریلی مانند مترو و ترامواست.شرکت گروه مپنا با توجه به سابقه فعالیت در خط متروی کرج، این توانایی را دارد که مجری و مدیر طرح های ریلی حومه شهری باشد. مپنا با ساخت لوکوموتیو های باری و مسافری و تامین تجهیزات و قطعات جانبی با همکاری شرکت های معتبر بین المللی نقش مهم در ساخت راههایی ریلی در حومه شهرهای بزرگ کشور دارد. مپنا در حوزه ارایه تجهیزات، خدمات و امکان سنجی آماده انجام پروژه های ریلی برون شهری و درون شهری است.

نام شرکت :
قیمت :
0 _ 0 دلار
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :
نوع پرداخت :
مبدا :
روش ارسال :

درخواست خود را ثبت کنیدScroll